Šírka iba 1m

Môžnosť zúžiť pásy iba na prechodný 1 m šírky

Hĺbka 2,15m

Hĺbka výkopu 2,15 m

Mimoosé kopanie

Výhodou je mimoosé kopanie pri domoch, plotoch, stien

Ponuka prác Minibágrom Sunward SWE 17B:
– Výkop bazénov
– Výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia)
– Výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko
– Výkop jám a rýh rôznych rozmerov (pivnica, šachta, žumpa, čistička odpadových vôd a iné)
– Výkop základov pre rodinné domy, záhradné domčeky
– Svahovanie – úprava pozemku
– Dokončovacie práce
– Demolačné práce búracím kladivom

Ceny prác:

Prenájom stroja so strojníkom: 29 eur/hod
Doprava: 1,5 eur/km
Búracie práce: 35 eur/hod
Uvedené ceny sú bez DPH

Kontakt

email: objednavky@minibager-ba.sk
Tel.č.: 0902 774 564